0908 840 088
Tạo tài khoản

Nhỏ Mắt Mũi Natri Clorid 0,9% DKPharma

Thương hiệu:

10ml/Lọ - 10 Lọ/Hộp

Yêu thích
Thông tin chung
Đối Tượng Sử Dụng
Liều lượng cách dùng
Chống chỉ định
0908 840 088