0908 840 088
Tạo tài khoản

Nhỏ Mắt Mũi Natri clorid 0,9% (10ml)

Thương hiệu:

10ml/Chai - 10 Chai/Lốc

Yêu thích
Thông tin chung
Đối Tượng Sử Dụng
Liều lượng cách dùng
Chống chỉ định
0908 840 088