0908 840 088
Tạo tài khoản

Bơm Tiêm 5cc

Thương hiệu:

100 Tiêm/Hộp

Yêu thích
Thông tin chung
Đối Tượng Sử Dụng
Liều lượng cách dùng
Chống chỉ định
0908 840 088