0908 840 088
Tạo tài khoản

Băng Keo Vải Liên Kết

Thương hiệu:

10 Cuộn/Lốc - 10 Lốc/Hộp

Yêu thích
Thông tin chung
Đối Tượng Sử Dụng
Liều lượng cách dùng
Chống chỉ định
0908 840 088